• Bij De Rocker Logistics hangt succes op lange-termijn succes nauw samen met het verzekeren van de veiligheid van onze medewerkers, operaties en derden.

  Onze onderneming draagt veiligheid bovenaan in het vaandel en ziet het als een prioritaire doelstelling. Wij geloven dat het onze taak is een productieve werkplaats te verzekeren door het minimaliseren van risico's op ongevallen, schadegevallen, blessures en alle gezondheidsrisico's voor stakeholders. Veiligheid primeert bij De Rocker Logistics NV steeds op rendement. Om deze doelstelling te bereiken worden er kosten noch moeite gespaard om alle mogelijke preventiemaatregelen te nemen. Deze maatregelen worden op basis van het HSEQ management systeem geïmplementeerd en opgevolgd.
   
  Veilig de weg op:

  Binnen onze transportdivisie worden alle verkeersongevallen en verkeersovertredingen zorgvuldig opgevolgd. Daarnaast wordt elke overtreding in een persoonlijk dossier van de werknemer bijgehouden. Tijdens de evaluatiegesprekken met de betrokken werknemer worden deze uitvoerig besproken. Tijdens chauffeursvergaderingen staat het item verkeersveiligheid steeds bovenaan de agendapunten. De preventie start reeds tijdens de werving & selectie van nieuwe chauffeurs, waar o.a. het ongevalverleden van chauffeurs wordt nagegaan, en de sollicitant onderheven wordt aan een verkeerstest. Verder worden door de beroepsfederatie SAV en onze verzekeraar regelmatig opleidingen gegeven om veiliger te rijden. 


  Voor meer info omtrent veiligheid en preventie kan u steeds contact opnemen met onze veiligheidscoördinator: 

   Stuur een e-mail naar de veiligheidscoördinator